Energji
e Rinovueshme!
Energji e Paster
Per nje te ardhme te ndritur!
Beni qe çatia
Te punoj per ju!

Mbrojtja e Mjedisit

Një sistem i paneleve diellore do të eliminojë tre deri në katër ton emisione karboni çdo vit - ekuivalente me mbjelljen e mbi 100 pemëve në vit.

Fatura Energjise

Ulja ose eliminimi i faturave elektrike. Me një sistem të panelit diellor, ju do të gjeneroni energji falas për tërë ciklin jetësor të sistemit tuaj 25+ vjet.

Kosto e ulët mirëmbajtje

Sistemet e energjisë diellore në përgjithësi nuk kërkojnë shumë mirëmbajtje. Prodhuesit më të besueshëm të paneleve diellore ofrojnë garanci 20-25 vjet. Inverteri zakonisht duhet të ndryshohet pas 5-10 vite.

Siguria e Rrjetit

Familja/biznesi funksionon si një termocentral i vogël, duke mos patur shkëputje energjie. Kjo jep një siguri më të madhe të rrjetit të energjisë elektrike, veçanërisht për sa i përket fatkeqësive natyrore ose njerëzore.

Rritet Vlera e Pronës

Studime të shumta kanë zbuluar se shtëpitë e pajisura me sisteme të energjisë diellore kanë vlera më të larta të pronës dhe shiten shume më shpejt sesa shtëpitë që janë të lidhura në rrjet.

Burim i pastër/Energji e pashtershme

Asnjë emision i gazit serë nuk lëshohet në atmosferë kur përdorni panele për të krijuar energji elektrike. Dielli siguron energji më shumë se nevoja dhe ndryshe nga karburantet fosile, ai nuk do të shterrohet.

SI FUNKSIONON OFFGRID?

panel fotovoltaik

Paneli fotovoltaik prodhon energji me ane te diellit. Energjia e prodhuar nepermjet nje rregullatori akumulohet ne bateri.

bateri

Bateria akumulon energjine qe paneli diellor prodhon gjate dites me diell. Kjo energji DC e akumuluar konvertohet ne AC nepermjet inverterit Offgrid.

inverter

Inverteri Offgrid merr energjine e akumuluar nga baterite dhe e konverton ate ne AC, me pas e transmeton kete energji ne objektin tuaj.

SI FUNKSIONON ONGRID?

paneli

Paneli fotovoltaik prodhon energji me ane te rrezeve te diellit. Kjo energji pasi konvertohet nga inverteri, ose konsumohet nga pajisjet elektrike, ose, nese ka teprice, injektohet ne rrjetin elektrik.

Inverteri

Inverteri konverton energjine DC nga panelet ne AC sipas rrjetit elektrik. Inverteri bene rregullimin automatik. Nese ka me shume prodhim, teprica injektohet ne rrjet. Nese ka me pak prodhim diferenca merret nga rrjeti.

Konsumi

Gjate dites ne konsumojme energjine qe prodhojne panelet, qe zakonisht ka mbi prodhim. Gjate nates marrim energji nga rrjeti, dmth tepricen qe eshte injektuar ne rrjet te cilen mund ta perdorim deri ne fund te muajit.

Rrjeti

Sipas kontrates se bere me operatorin e shperndarjes se energjise ne mund te marrim ose injektojme energji. Ne Shqiperi per momentin behet vetem shkembimi i energjise, Teprica deri ne fund te muajit nuk shitet.

Hotel Onufri - 33 KW

Panel Fotovoltaik